POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Mieszkańcy

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;
Moduł "Pomieszczenia" pozwala na zarządzanie pomieszczeniami, których koszty mają być rozliczane pomiędzy mieszkańców.
Pojęcie pomieszczenia jest używane w znaczeniu: mieszkania, garaże, piwnice, komórki lokatorskie.
Moduł ten zawiera ewidencję pomieszczeń i pozwala na przypisanie kosztów jakie mają być naliczne właścicielom pomieszczeń.

POMIESZCZENIA

Do listy pomieszczeń możemy dodawać kolejne pomieszczenia poprzez klikniecie na przycisk "Dodaj".
Pamiętajmy o tym, że pomieszczenie nie może być bez właściciela. lisya pomieszczeń osiedli
Klikając na "Wybierz" konkretnego pomieszczenia, otwiera się okienko z zakładkami: "Podsumowanie", "Zaliczki", "Historia Właścicieli", "Rozlicz licznik",
"Liczniki", "Załączniki".

Zakładka - Podsumowanie

podsumowanie danego lokalu Wokienku są dodatkowe przyciski poprzez które szybko możemy przejść:
z "Kartoteki właściciela" do "Listy właściciela", gdzie możemy szybko dodać edycję,
z "Konfiguracji typów pomieszczeń" powrót do zakładki "Własciciele" do "Typy lokali", gdzie mamy szereg przydatnych zakładek dotyczących lokali,
z "Konfiguracji bloków" do "Listy bloków" z adresami.

Zakładka - Zaliczki

zarządzanie zaliczkami danego lokalu osiedla W zakładce "Zaliczki" mamy przyciski "Zarzadzaj grupami" i "Zarządzaj Typami zaliczek". Możemy również "Dodać zaliczkę".

Zarządzaj grupami

W zarządzaj grupami mamy kilka zakładek gdzie możemy edytować zaliczki.

Zaliczki grupy

zarządzanie zaliczkami po grupach danego lokalu

Typy zaliczek

typy zaliczek dla lokali

Typy Lokali

typy lokali dla osiedla

Typy liczników

typy liczników dla lokali

Okresy rozliczeniowe

okresy rozliczeniowe dla lokali W okresach rozliczeniowych, w okienku "Narzedzia" możemy edytować zamykanie okresów rozliczeniowych.

Dla kontrahentów

okresy rozliczeniowe dla kontrahentów Po kliknięciu "Wyświetl kontrachentów" wyświetla nam się lista kontrahentów.

Dla włascicieli

okresy rozliczeniowe dla właścicieli Po kliknięciu "Wyświetl właścicieli" wyświetla nam się lista właścicieli.

Dla typów zaliczek

okresy rozliczeniowe dla zaliczek BO i BZ

Rodzaje kosztów

rodzaje kosztów

Wysokość odsetek

wysokość odsetek

Stawki Vat

stawki VAT pomieszczeń

Jednostki

jednostki

Typy przeglądu

typy przeglądu pomieszczeń

Rodzaje zysków

rodzaje zysków bilans

BO i BZ dla zaliczek

typy otwarcia i zamknięcia kosztów

Zarządzaj Typami zaliczek

Ten przycisk odsyła nas do wcześniejszych zakładek, bezpośrednio do "Typy zaliczek".

Zakładka - Historia właścicieli

lista właścicieli

Zakładka - Rozlicz licznik

W zakładce "Rozlicz liczniki" mamy możliwość filtrowania okresów rozliczeniowych liczników,
możliwość wyszukania daty pomiarów określonych liczników.
rozlicz licznik rozlicz licznik

Zakładka - Liczniki

Zakładka "LIczniki" umożliwia nam dodanie licznika. liczniki dodawanie

Zakładka - Załączniki

W zakładce "Załączniki" mamy możliwość fitrowania plików oraz dodanie załącznika. załączniki po nazwie dodawanie

Bloki

W zakładce "Bloki" znajdują się adresy bloków z możliwością dodania kolejnego adresu poprzez kliknięcie na "Dodaj". bloki dodawanie adresy osiedli