System do Zarządzania Osiedlem

POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Mieszkańcy

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;
Moduł pomieszczenia pozwala na zarządzanie pomieszczeniami, których koszty mają być rozliczane pomiędzy mieszkańców. Pojęcie pomieszczenia jest używane w znaczeniu: mieszkania, garaże, piwnice, komórki lokatorskie itd...
Moduł ten zawiera ewidencję pomieszczeń i pozwala na przypisanie kosztów jakie mają być naliczne właścicielom pomieszczeń.

Przy pierwszym uruchomieniu moduł wyświetla pustą tabelę pomieszczeń:

Aby dodać nowe pomieszczenie, należy kliknąć w ikonę ,,DODAJ NOWY WPIS", która znajduje się w lewym górnym rogu głównej tabeli modułu. Wyświetlony zostanie poniższy formularz:

wprowadzanie pomieszczen

Formularz zawiera następujące pola:

Nazwa - jest to nazwa pomieszczenia, która bedzie wyświetlana na listach wyboru i ma ona identyfikować dany lokal.
Właściciel - w tym polu należy wybrać mieszkańca, do którego będzie przypisane dane pomieszczenie. Mieszkaniec powinien być już dodany(patrz: Moduł mieszkańcy). Przypisanie pomieszczenia powoduje, że wybrany mieszkaniec będzie miał naliczne koszty powiązane z wprowadzanym pomieszczeniem.
Typ Lokalu - określa typ lokalu. Należy wybrać zdefiniowany typ lokalu (aby zdefiniować nowy typ patrz: Konfiguracja»Słowniki»zakładka Typy lokali).
Powierzchnia udziałowa - określa powierzchnię, która jest liczona jako udział całości osiedla.
Powierzchnia mieszkalna - określa powierzchnię, która będzie wykorzystywana do naliczeń kosztów uzależnionych od powierzchni pomieszczenia .
Numer lokalu - należy podać numer lokalu.
Piętro - należy podać piętro.
Opis lokalizacji - w tym polu można podać dodatkowy opis ułatwiający organizację.
Liczba mieszkańców - liczba mieszkańców, która będzie wykorzystywana do naliczeń kosztów uzależnionych od ilości mieszkańców. 
Numer księgi wieczystej-  w tym polu należy wpisać numer księgi.
Blok- w tym polu wybieramy blok, który wczesniej wprowadziliśmy do zakładki BUDYNKI .


Poniższy rysunek przedstawia przykładowy formularz:

wypelnione zgloszenie pomieszczenia

 

Dane wprowadzone w formularzu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz, aby przerwać edycję i wyjść bez zapistywania należy kliknąć przycisk Anuluj.

UWAGA! 

Aby dodać więcej wspólnot na tym samym kontem należy zadzwonić pod numer kontakowy lub wysłać e-maila do biura obsługi WirtualneOsiedle.pl.


1.DODAJ ZALICZKI AUTOMATYCZNIE

Funkcja automatycznego dodawania kosztów do pomieszczeń pozwala na szybkie dodanie naliczeń lokalom. Jest szczególnie przydatane, gdy należy dodać jeden rodzaj zaliczki do wszystkich pomieszczeń w systemie. Ponadto możliwe jest przypisanie naliczeń, które są uzależnione od wielkości pomieszczenia, czy ilości mieszkańców.

Poniższy rysunek przedstawia formularz Dodaj koszt automatycznie :

dodaj zaliczki automatycznie

Powyższy przykład ilustruje jak dodać koszt Koszty administracyjne do pomieszczeń zdefiniowanych w systemie jako typ Mieszkanie i uzależnić wartość ilości jednostek kosztu od powierzchni pomieszczenia.

Typ zaliczki - wybieramy zdefinowany wcześniej typ opłaty lub dodajemy bezpośrednio nowy typ używając przycisku "Dodaj nowy typ" (definiowanie typów opłat - patrz:Konfiguracja » Słowniki » Typy naliczeń). 
Nazwa opłaty - nazwa identyfikująca opłatę na listach.
Ilość - W tej pozycji mamy możliwość ustawienia parametrów algorytmu wyliczania ilości jednostek danej opłaty. Może ona być:

  • stała - wprowadzenie stałej (np: 1) i  wybór mnożnika [x1]
  • uzależniona od powierzczni pomieszczenia - wprowadzenie stałej (np: 1) i wybór mnożnika  [x metraż pomieszczenia]
  • uzależniona od liczby mieszkańców - wprowadzenie stałej (np: 1) i wybór mnożnika [ x liczba mieszkańców]

Cena jednostki - w tej pozycji formularza definiujemy algorytm wyliczania wartości jednostki opłaty (obowiązuje ta sama zasada wyliczania co w punkcie Ilość ).
Do jakich pomieszczeń ma być dodany koszt - określamy typ pomieszczeń, do których ma zostać dodany koszt.