POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Mieszkańcy

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;
Moduł pomieszczenia pozwala na zarządzanie pomieszczeniami, których koszty mają być rozliczane pomiędzy mieszkańców. Pojęcie pomieszczenia jest używane w znaczeniu: mieszkania, garaże, piwnice, komórki lokatorskie itd...
Moduł ten zawiera ewidencję pomieszczeń i pozwala na przypisanie kosztów jakie mają być naliczne właścicielom pomieszczeń.

POMIESZCZENIA

Do listy pomieszczeń możemy dodawać kolejne pomieszczenia poprzez klikniecie na przycisk "Dodaj".

Klikając na "Wybierz" konkretnego własciciela, otwiera się okienko z zakładkami: "Podsumowanie", "Zaliczki", "Historia Właścicieli", "Rozlicz licznik",
"Liczniki", "Załączniki".

Podsumowanie

Wokienku są dodatkowe przyciski poprzez które szybko możemy przejść:
z "Kartoteki właściciela" do "Listy właściciela", gdzie możemy szybko dodać edycję,
z "Konfiguracji typów pomieszczeń" powrót do zakładki "Własciciele" do "Typy lokali", gdzie mamy szereg przydatnych zakładek dotyczących lokali,
z "Konfiguracji bloków" do "Listy bloków" z adresami.

Zaliczki

W zakładce "Zaliczki" mamy przyciski "Zarzadzaj grupami" i "Zarządzaj Typami zaliczek". Możemy również "Dodać zaliczkę".

Zarządzaj grupami

W zarządzaj grupami mamy kilka zakładek gdzie możemy edytować zaliczki.
Typy Lokali

Typy liczników

Okresy rozliczeniowe
W okresach rozliczeniowych, w okienku "Narzedzia" możemy edytować zamykanie okresów rozliczeniowych.

Dla kontrahentów.
Po kliknięciu "Wyświetl kontrachentów" wyświetla nam się lista kontrahentów.

Dla włascicieli
Po kliknięciu "Wyświetl właścicieli" wyświetla nam się lista właścicieli.

Dla typów zaliczek

Rodzaje kosztów

Wysokość odsetek

Stawki Vat

Jednostki

Typy przeglądu

BO i BZ dla zaliczek

Zarządzaj Typami zaliczek

Ten przycisk odsyła nas do wcześniejszych zakładek, bezpośrednio do "Typy zaliczek".

Historia włascicieli

Rozlicz licznik

W zakładce "Rozlicz liczniki" mamy możliwość filtrowania okresów rozliczeniowych liczników,
możliwość wyszukania daty pomiarów określonych liczników.

Liczniki

Zakładka "LIczniki" umożliwia nam dodanie licznika.

Załączniki

W zakładce "Załączniki" mamy możliwość fitrowania plików oraz dodanie załącznika.

Bloki

W zakładce "Bloki" znajdują się adresy bloków z możliwością dodania kolejnego adresu poprzez kliknięcie na "Dodaj".