POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Właściciele

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Księgowość

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Kontrahenci

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Plan gospodarczy

Opis, wprowadzanie i edycja danych

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;
Moduł "Pomieszczenia" pozwala na zarządzanie pomieszczeniami, których koszty mają być rozliczane pomiędzy mieszkańców.
Pojęcie pomieszczenia jest używane w znaczeniu: mieszkania, garaże, piwnice, komórki lokatorskie.
Moduł ten zawiera ewidencję pomieszczeń i pozwala na przypisanie kosztów jakie mają być naliczne właścicielom pomieszczeń.

POMIESZCZENIA

Ewidencje->Pomieszczenia
Do listy pomieszczeń możemy dodawać kolejne pomieszczenia poprzez klikniecie na przycisk "Dodaj".
Pamiętajmy o tym, że pomieszczenie nie może być bez właściciela.
Klikając na "Wybierz" dodanego pomieszczenia, otwiera się okienko z zakładkami:
"Podsumowanie", "Zaliczki", "Historia Właścicieli", "Rozlicz licznik", "Liczniki", "Załączniki". lisya pomieszczeń osiedli
Podsumowanie
W zakładce "podsumowanie", widzimy podstawowe dane dotyczące lokalu, numer, kto jest właścicielem, typ lokalu, ilość mieszkańców, metrarz.
Są też dodatkowe przyciski, które umożliwiają szybkio przejść:
z "Kartoteki właściciela" do "Listy właściciela", gdzie możemy szybko dodać edycję,
z "Konfiguracji typów pomieszczeń" powrót do zakładki "Własciciele" do "Typy lokali", gdzie mamy szereg przydatnych zakładek dotyczących lokali,
z "Konfiguracji bloków" do "Listy bloków". podsumowanie danego lokalu

Zaliczki
W zakładce "zaliczki", mamy podglad na zaliczki dotyczące lokalu. Możemy dodać kolejną zaliczkę klikając na "dodaj".
Mamy dwie podzakładki, które odsyłają nas bezpośrednio do zarządzania zaliczkami ("Zarzadzaj grupami" i "Zarządzaj Typami zaliczek"). zarządzanie zaliczkami danego lokalu osiedla

Historia właścicieli
Zakładka ta, umożliwia nam prowadzenie historii właścicieli, np. przy sprzedaży mieszkania. lista właścicieli

Rozlicz licznik
W zakładce "rozlicz licznik" rozliczamy liczniki, np. zimnej wody, ciepłej wody, centralnego ogrzewania.
Po uzupełnieniu okienek "parametry filtrowania" i "dodaj wskazania" oraz "parametry do rozliczenia zaliczki"
klikamy na "Zaksieguj". rozlicz licznik

Liczniki
Zakładka "liczniki" umożliwia nam podgląd jakie są przypisane liczniki w lokalu,
ich edycja (klikając na ołówek), lub usunięcie licznika (klikając na kosz). liczniki dodawanie

Załączniki
W zakładce "załączniki" mamy możliwość dodania załączników dotyczących lokalu. załączniki po nazwie dodawanie