POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Właściciele

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Księgowość

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Kontrahenci

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Plan gospodarczy

Opis, wprowadzanie i edycja danych

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;

KONTRAHENCI

Moduł ten pozwala wybrać (albo dodać) "Kontrahenta" oraz sprawdzić lub dodać załączniki, faktury czy bilans.
Możemy zastosować filtr do szybszego wybrania "Kontrahenta" po nazwie, NIP-ie czy Regon-ie.
Po wybraniu przycisku "lupka" danego kontrahenta, mamy zakładki sczególwe:
Podsumowanie, Bilans, Załączniki, Bilans otwarcia i zamknięcia, Konta księgowe, Faktury wystawione, Faktury otrzymane, Przelewy. lista kontrahenci

Omówienie zakładek

Podsumowanie
Zakładka ta przedstawia ogólne dane kontrahenta. Nazwę, adres, email, nip, regon, nr konta. zakładki szczegółowe
Bilans
Zakładka ta, informuje nas o stanie salda, np. czy wszystko zostało opłacone. bilans kontrahenta
Załączniki
W tej zakładce umieszczamy załaczniki dotyczące kontrahenta, które będą zawsze "pod ręką". załaczniki do plików
Bilans otwarcia/zamknięcia
W zakładce "Bilans otwarcia/zamknięcia" dodajemy bilans otwarcia BO i bilans zamknięcia BZ
(na początku/otwarcie okresu rozliczeniowego i na koniec/zamknięcie okresu rozliczeniowego). bilans dodawanie
Konta księgowe
W zakładce "Konta księgowe" mamy możliwość "Dodania nowego k.k. do kontrahenta" lub "Przypięcie istniejącego konta księgowego".
Jeśli nie dodaliśmy konta księgowego przy dodawaniu kontrahenta, możemy to zrobić za pomocą zakładki "Dodaj konto księgowe". dodawanie kontrahenta księgowość
Faktury wystawione
W zakładce "faktury wystawione", dodajemy faktury wystawione dla kontrahenta. Dodawanie przychodu dla osiedla. faktury wystawione
W pierwszej kolejności dodajemy fakturę.
Następnie klikamy na wybierz, aby edytować fakturę.

Zakładka - Faktury otrzymane

W zakładce "faktury otrzymane", dodajemy faktury otrzymane od kontrahenta. Dodawanie nowego kosztu dla osiedla. faktury otrzymane

Zakładka - Przelewy

W zakładce "przelewy" mamy podgląd na dokonane przez nas przelewy. przelewy kontrahenci