Dodawanie kosztu dla Osiedla

Aby dodać koszt dla Osiedla, wcześniej musimy dodać kontrahenta na którego jest wystawiona faktura
Patrz: http://wosiedle.pl/poradnik/dodawanie_kontrahenta
oraz dodać koszt.
Wybieramy KONFIGURACJA->Słowniki, zakładka Rodzaje kosztów, klikamy na Dodaj, uzupełniamyokienko, klikamy Dodaj.
rodzaje kosztu
Jeśli mamy dodanego kontrahenta, mamy dodany rodzaj kosztu, to możemy dodać fakturę czyli koszt dla Osiedla.
Wybieramy Finanse -> Koszty
W obszarze "Pojedyńcze koszty" klikamy na "Dodaj".
Uzupełniamy wyskakujące okienko następnie zapisujemy klikając w "Dodaj". dodawanie kosztu