Zamykanie i otwieranie okresu rozliczeniowego (BZ i BO)

Dodawanie BO i BZ dla mieszkańców, opisane jest w poradniku w zakładce "Dodawanie Właściciela"
http://wosiedle.pl/poradnik/dodawanie_wlasciciela
PORADNIK-> Dodawanie Właściciela.

Zamykanie okresu rozliczeniowego dla kontrahentów

Konfiguracja-> Słowniki-> Okresy rozliczeniowe
Ważne aby wcześniej dodać nastepny rok rozliczeniowy.
Po kliknięciu na Edytuj uzupełniamy lewą stronę BZ - zamykany okres oraz prawą stronę BO - otwierany okres i klikamy na Przeksięguj.

Zamykanie okresu rozliczeniowego dla właścicieli

Konfiguracja-> Słowniki-> Okresy rozliczeniowe
Ważne aby wcześniej dodać nastepny rok rozliczeniowy.
Po kliknięciu na Edytuj uzupełniamy lewą stronę BZ - zamykany okres oraz prawą stronę BO - otwierany okres i klikamy na Przeksięguj.

Zamykanie okresu rozliczeniowego dla typów zaliczek

Konfiguracja-> Słowniki-> Okresy rozliczeniowe
Ważne aby wcześniej dodać nastepny rok rozliczeniowy.
Po kliknięciu na Edytuj, jesteśmy przekierowani na zakłądkę BO i BZ dla zaliczek. Sami dodajemy BZ i BO klikając na Dodaj.
Uzupełniamy okienko (BZ i BO): Wartość otwarcia/Wartość zamknięcia - wpisujemy wartość, Opis - dosdajemy opis zaliczki,
Typ kosztu - zaznaczamy typ kosztu, Okres - wybieramy zamykany/otwierany rok. Klikamy na Dodaj