Dodawanie BO i BZ

Konfiguracja -> Słowniki -> Typy zaliczek
Wybieramy z listy „Typy zaliczek” -> "Dodaj"

Uzupełniamy okienko:
Nazwa – BO
Grupa zaliczek – np. Administracja zarzadzania
Otwarcie bilansu - TAK