Dodawanie Lokali

Aby dodać Pomieszczenia wybieramy EWIDENCJE -> Pomieszczenia -> Lista pomieszczeń -> Dodaj.
W okienku „Dodawanie pomieszczenia” uzupełniamy pola:
Nazwa – nazwa lokalu np. C 001
Właściciel – Imię, nazwisko właściciela.
Typ pomieszczenia – może to być mieszkanie, komórka lokatorska czy garaż podziemny.
Powierzchnia udziałowa – wynika z zapisu notarialnego.
Powierzchnia użytkowa – wynika z zapisu notarialnego.
Numer – numer mieszkania.
Piętro – wpisujemy, które to pietro lub parter.
Lokalizacja – wpisujemy np. przy windzie lub przy schodach.
Ilość mieszkańców – wpisujemy liczbę lokatorów.
Numer księgi – wpisujemy numer.
Blok – np. C
Klatka – wpisujemy która klatka np. 2 od bramy wjazdowej lub od ulicy.

Jeden Właściciel – kilka lokali

Ewidencja -> Właściciele -> (wybieramy właściciela z kilkoma lokalami) -> Noty -> Dodaj -> (w okienku w pozycji "Lokale" dodajemy po przecinku lokale).
Zaznaczamy widok zgrupowany lub szczegółowy (dotyczy naliczeń wygenerowanych w PDF) -> Dodaj.