Liczniki

Dodawanie liczników zaczynamy wybierając
Konfiguracja -> Słowniki, następnie wybieramy zakładkę "Typy liczników" i dodajemy liczniki.

Po dodaniu liczników wybieramy
Liczniki -> Typy liczników

Mamy podgląd, jakie dodaliśmy liczniki.
Po kliknięciu w "oko" np. "Ciepła woda", będziemy mieli możliwość dodania Odczyty Punktu Pomiarowego ciepłej wody
(tzw. odczyt wskazania licznika).

Klikając w kolejne "oko", będziemy mieli podgląd wskazań liczników we wszystkich mieszkaniach.
Pojawiły się zakładki dotyczące (w tym przypadku) licznika ciepłej wody.
Możemy edytować datę pomiaru i odczyty, klikając w „czerwone oko” możemy zobaczyć szczegóły wskazania.

Zakładka Wszystkie liczniki - pokazuje nam listę liczników w mieszkaniach. Mamy możliwość dodania pomieszczenia w polu Hurtowe dodawanie liczników.

Możemy też dodać nowy licznik do lokalu.
Po wybraniu mieszkańca - mamy możliwość edycji w zakładkach: Podsumowanie, Edycja wskazań wybranego licznika, Załączniki.

W zakładce Załączniki - możemy dodać pliki. np. z odczytami liczników excel.
Oblicz różnicę – pierwszy punk pomiarowy (w okienku uzupełniamy datę), drugi punk pomiarowy (w okienku uzupełniamy datę)
i klikamy na „Oblicz”.


Ustawienie naliczenia na podstawie licznika – tu mamy bardziej precyzyjne ustawienia naliczeń,
tak jak w „Oblicz różnicę” ale mamy jeszcze dwa pola: „Precyzja przy zaokrąglaniu” i "Ilość miesięcy".
Po ustawieniu klikamy „Oblicz”.

Liczniki -> Wydruk rozliczenia
Jesteśmy przekierowani do Ewidencji rozliczeń.