Liczniki


LICZNIKI -> Typy liczników
Mamy podgląd jakie dodaliśmy liczniki.


Klikając w „czerwone oko” np. w licznik ciepłej wody - pojawiają się zakładki dotyczące licznika ciepłej wody:
Punkty pomiarowe – tu wprowadzamy datę pomiaru i odczyty, klikając w „czerwone oko” mamy:
Odczyty Punktu Pomiarowego, Hurtowa edycja wskazań, Import wskazań.


Wszystkie liczniki – pokazują nam się liczniki ciepłej wody u wszystkich mieszkańców.


Możemy też dodań nowy licznik do lokalu.
Po wybraniu mieszkańca - mamy możliwość edycji w zakładkach: Podsumowanie, Edycja wskazań wybranego licznika, Załączniki.
Oblicz różnicę – pierwszy punk pomiarowy (w okienku uzupełniamy datę), drugi punk pomiarowy (w okienku uzupełniamy datę) i klikamy na „Oblicz”


Ustawienie naliczenia na podstawie licznika – tu mamy bardziej precyzyjne ustawienia naliczeń,
tak jak w „Oblicz różnicę” ale mamy jeszcze dwa pola: „Precyzja przy zaokrąglaniu” i Ilość miesięcy.
Po ustawieniu klikamy „Oblicz”.

LICZNIKI -> Wydruk rozliczenia
Jesteśmy przekierowani do Ewidencji rozliczeń.


Jeżeli chcemy dodać licznik to:
KONFIGURACJA -> Słowniki -> Typy liczników -> Dodaj
i dodajemy licznik.