System do Zarządzania Osiedlem

POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Mieszkańcy

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;


W tym module należy zdefiniować rodzaje liczników jakie dostępne są na osiedlu. Na przykład liczniki zimnej wody, ciepłej, gazu. Nie wszystkie liczniki muszą być używane do rozliczeń. Można na przykład gromadzić wartości w celach informacyjnych. Wprowadzone liczniki można potem powiązać z zaliczką, dzięki temu będzie można wyliczyć automatycznie nową wysokiść zaliczki i dokonać rozliczenia.
Wybierz rodzaj licznika, aby wejść w możliwości dodawania liczników tego rodzaju, odczytów i rozliczeń.

1.RODZAJE LICZNIKÓW

Przy pierwszym uruchomieniu moduł Liczniki wyświetla pustą tabelę rodzajów liczników:

Aby móc przypisać licznik do pomieszczenia (i w konsekwencji móc powiązać naliczenia ze wskazaniami liczników) należy najpierw skonfigurować rodzaje liczników, jakie będziemy wykorzystywać w rozliczeniach.

Aby dodać nowy rodzaj licznika, należy kliknąć w ikonę Dodaj nowy wpis , która znajduje się w lewym górnym rogu głównej tabeli modułu. Wyświetlony zostanie poniższy formularz:

 

Formularz zawiera następujące pola:

Nazwa rodzaju liczników - np. licznik ciepłej wody
Nazwa jednostki - np. m3 

Poniższy rysunek przedstawia przykładowy formularz:

Dane wprowadzone w formularzu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz , aby przerwać edycję i wyjść bez zapisywania należy kliknąć przyciek Anuluj .

Poniższy rysunek przedstawia przykładową tabelkę rodzajów liczników zawierającą typowe wpisy:

2.DODAWANIE PUNKTÓW POMIAROWYCH

W wybranym rodzaju liczników należy ustawić punkty pomiarowe. Punkt pomiarowy określa termin odczytu liczników.

Aby dodać nowy punkt pomiarowy, należy kliknąć w ikonę Dodaj nowy wpis, która znajduje się w lewym górnym rogu głównej tabeli modułu. Wyświetlony zostanie poniższy formularz:


 

Nazwa momentu pomiarowego: podajemy np.: styczeń 2013
Data odczytu: wstawiamy datę 2013-01-01
Typ Licznika : wybieramy typ licznika, pole jest juz domyślnie wypełnione.
Zezwalaj na wprowadzanie wartości przez mieszkańca: określa czy wartość odczytu może być wprowadzona przez mieszkańca.

3.DODAWANIE WSKAZAŃ

Wprowadzanie wskazań liczników możliwe jest po skonfigurowaniu rodzajów liczników i dodaniu punktu pomiarowego.

Aby dodać wskazanie należy wybrać punkt pomiarowy:

list punktow pomiarowych

nastepnie kliknąć przycisk synchronizacja:

odczyt p.pomiarowego pop

Teraz wskazania możemy wprowadzić w zakładce Hurtowa Edycja wskazań:

hurtowa edycja wskazań

4.ROZLICZENIE MEDIÓW

Za pomoca tego modułu można rozliczyć media. Proces ten składa się z czterech etapów.

W pierwszym etapie wprowadzamy dane.

TYP LICZNIKA - pierwszy licznik to ten,który chcemy rozliczyć np. LICZNIK ZIMNEJ WODY,

drugi licznik wybieramy wrazie potrzeby.

TYP NALICZENIA DO WYLICZENIA ILE WPŁACONO ZALICZEK- wybieramy zaliczkę na, która mieszkańcy wpłacali  pieniądze na dane rozliczenie, w naszym przypadku ZALICZKA NA ZIMNA WODE.

TYP NALICZENIA JAKI BĘDZIE UŻYTY PRZY KSIĘGOWANIU RÓŻNICY- należy stworzyć NOWY TYP ZALICZKI-

ROZLICZENIE danej zaliczki, w naszym przypadku ROZLICZENIE ZALICZKI ZIMNEJ WODY.

Jeżeli nie posiadamy takiej zaliczki należy wejść w zakładkę KONFIGURACJE----->SŁOWNIKI---> TYP ZALICZKI---->NOWY WPIS(zielony krzyżyk)

DATA OD-DO- należy wybrac zakres dat, z których będziemy rozliczali dany LICZNIK

DATA KSIĘGOWANIA- zazwyczaj jest to ostatni dzień rozliczenia zaliczki. Oczywiście data ustalana jest wedle potrzeb.

rozliczenie mediów

W drugim etapie wprowadzamy typy liczników i wartości do rozliczenia. Po wprowadzeniu danych klikamy "Przygotowanie rozliczenia" zostaniemy przekierowani do trzeciego etapu rozliczeń mediów.

TYP LICZNIKA-

Początkowy punkt pomiarowy (podstawowy typ licznika)- to data od kiedy został naliczany licznik

Końcowy punkt pomiarowy - jest to data zamknięcia rozliczenia pomiaru.

TYP LICZNIKA DODATKOWY - wyświetli się gdy wybierzemy w I etapie licznik opcjonalny, I wtedy również wybierzemy początkowy i końcowy punkt pomiaru .

WARTOŚĆ ROZLICZENIA- to cena wartości jednostki pomiarowej naszego rozliczenia . Nazwa rozliczenia to zazwyczaj nazwa rozliczenie danej zaliczki.

Po wpisaniu wszystkich danych ,, PRZYGOTOWUJEMY ROZLICZENIE".

rozliczenie etap 2

W trzecim etapie widzimy w tabelce wszystkie dotychczas wprowadzone dane.Aby przejść do ostatniego etapu klikamy przycisk "Zapisz rozliczenia". Wszystkie rozliczenia zostaną zapisane i przypisane do danego mieszkańca.

 

Ostatni etap to zapis rozliczenia mediów.Widzimy tu wszystkie dodane rozliczenia z ich wartością.