Konta bankowe

FINANSE -> Konta bankowe
Mamy dwa pola „Lista kont bankowych” i „Wczytywanie wyciągów”

Lista kont bankowych

Na liście kont bankowych klikamy w -> Dodaj
Z listy kont bankowych wybieramy -> Wybierz

Mamy zakładki:

Podsumowanie – wpisujemy nazwę konta, opisujemy, nadajemy numer konta i zapisujemy.

Przelewy – dodajemy do listy przelewy na dane konto klikając na -> Dodaj, następnie uzupełniamy okienko (nazwa, wartość, data, Właściciel, typ przelewu, konto bankowe, kontrahent, konto księgowe, okres rozliczeniowy).
W każdej chwili możemy edytować dodany przelew. W tym miejscu mamy też parametry filtrowania po dacie, właścicielu, koncie księgowym, kontrahencie, tytule przelewu, płatniku, jak i filtrowanie po przelewach niezaksięgowanych, filtrowanie tylko bilansie otwarcia lub tylko bilansie zamknięcia.) Możemy wygenerować Excela.

Powiązanie do typu zaliczki – wyświetla nam się „Lista typów zaliczki” gdzie mamy podgląd do jakiej grupy przypisane są typy zaliczek (np. BO, Administarcja i zarządzanie, czy zimna woda).

Niezaksięgowane operacje – mamy trzy pola: Filtr – mamy możliwość filtrowania po wartości, po podacie, po tytule oraz po Płatniku.
Lista niezaksięgowanych operacji. Operacje księgowe – mamy dwa pola, gdzie możemy wybrać konto księgowe czy właściciela, następnie wybieramy opcję gdzie chcemy zaksięgować czy na konto księgowe czy na konto właściciela.

Salda – mamy wyliczenie bilansu otwarcia, wystarczy kliknąć w miesiąc i rok i pokazuje nam się lista przelewów dokonanych w wybranym okresie, które możemy edytować.

Załączniki – w załącznikach mamy możliwość dodawania plików z danymi, np. wyciągi z kont bankowych. Możemy je filtrować po nazwie pliku.

Wczytywanie wyciągów bankowych

Z podglądu Banków, wybieramy Bank i wczytujemy plik wyciągów otrzymany z Banku.
W zależności jaki mamy plik np. CSV, Excel, MT-940, klikamy na format pliku w wybranym Banku.
Następnie po wybraniu formatu klikamy i wczytujemy plik w czterech krokach:
1) wybieramy Bank,
2) wybieramy plik,
3) sprawdzamy plik czy jest poprawny - (pojawi nam sie informacja, czy jest poprawny).
4) zaznaczamy okres księgowy.