POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Mieszkańcy

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;

1. STRONA STARTOWA - EWIDENCJE

zdjęcie przedstawiające ekran startowy

Na powyższym ekranie widzimy opcje umożliwiające przejście do modułów "Właścicieli", "Pomieszczeń" oraz "Bloki".
Aby wejść do któregokolwiek z nich należy kliknąć link "Zobacz".

Dodatkowo będąc na dowolnej stronie systemu mamy na górze pasek pozwalający przejść do dowolnej innej części systemu.
W poniższej instrukcji opiszemy wszystkie moduły.

WŁAŚCICIELE

Aby dostać się do modułu "Właściciele" można wybrać go z rozwijanej listy lub kliknąc w link "Zobacz" tak jak to przedstawia poniższe zdjęcie.

ewidencje właściciele osiedla

Moduł "Właściciele" prezentuje się w poniższy sposób:

filtry narzedzia właścicieli

Filtry

Za pomocą filtrów można ograniczyć ilość wyświetlanych wyników do zakresu spełniającego kryteria.
Dzięki filtrom można szybko wyszukać konkretnego właściciela lub ich grupę wpisując imię lub nazwisko.
filtry właścieli

1 - "Imie, nazwisko:" służy do wyszukiwania właściciela po imieniu albo nazwisku.
2 - "Indeks lokalu:" służy do wyszukiwania właścicieli posiadających wpisany w polu lokal.
3 - "Usunięci:" służy do wyszukiwania usuniętych właścicieli.
4 - "Data do:" służy np. do wyszukania właścicieli, którym kończy się abonament.
"Zaliczki" - generuje pdf "Właścicieli" gdzie są przedstawione lokale i zaliczki z aktualnym saldem.
"Zestawienie miesięczne" - generuje pdf "Właścicieli" i zawiera: saldo na początku miesiąca, naliczenia, odsetki, przelewy.

Narzędzia

narzędzia przyciski

Narzędzia służą do hurtowej edycji danych.
1 - "Nalicz zaliczki"
2 - "Nalicz odsetki"
3 - "Parametry włascicieli"
4 - Export - "Pdf"
5 - Export - "Excel"

Parametry właścicieli

parametry właścicieli

Widoczne mamy zakładki:
Local Indeks, Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Adres korespondencyjny, Email, Telefon, Zdalny dostęp, Konto bankowe, Klucz do rozpoznawania płatności.
Możemy hurtowo edytować wybrną informacje na temat właścicieli.
Po edycji danych klikamy na "Zapisz".

Hurtowa edycja zdalnego dodawania dostepu właścicieli do kont

Aby właściciele mogli się zdalnie logować, nie trzeba każdego z osobna odhaczać, wystarczy odhaczyć hurtem.
Wykonujemy następujące kroki:
"EWIDENCJE" -> "Właściciele", klikamy na -> "Parametry właścicieli".
hurtowa edycja zdalnego dodawania kont właścicieli
Następnie wybieramy zakładkę -> "Zdalny dostęp" i odhaczamy pole zaznaczenia, klikamy "Zapisz". hurtowa edycja dodawania zdalnego dostepu kont właścicieli
I aby dokończyć hurtową edycję wracamy do zakładki "EWIDNCJE" ->"Właściciele" i klikamy w "Przeładuj uprawnienia dla właścicieli". hurtowa edycja dodawania zdalnego dostepu do kont właściciela

Dodawanie nowego Właściciela


dodawanie nowego właściciela

Po wybraniu opcji "EWIDENCJE" klikamy na pole "Właściciele", pokaże nam się lista obecnych właścicieli.
Po kliknięciu przycisku "Dodaj" wpisujemy w odpowiednie pola imię i nazwisko następnie klikamy "Dodaj".

Edycja Właściciela

Jan Kowalski wosiedle
Na "Liście właścicieli" klikamy "Wybierz" Jana Kowalskiego, aby go edytować.

edycja Jan Kowalski

Klikamy "Edytuj" i wpisujemy dane.

Jan Kowalski wpisywanie danych

Po wpisaniu danych klikamy na dole okienka w "Zapisz".

zapisz Jan kowalski

Pojawienie się zielonego paska jest potwierdzeniem zapisania danych.

zapisz potwierdzenie

Na liście właścicieli w kolumnie "Pliki", pod przyciskiem "Pdf" możemy wygenerować (w pdf)
Bilanse - szczegółowe, miesieczne;
Windykacja - upomnienie, wezwanie;
Zaswiadczenia - wysokość zaliczek.

pliki bilanse zaświadczenia


Parametry podstawowe naliczania zaliczek i odsetek

naliczanie zaliczek i odsetek
W zaznaczonych miejsach, możemy wybrać okres rozliczeniowy, datę księgowania,
naliczyć wybrane zaliczki (Tak lub Nie), wysłać powiadomienie e-mailem (Tak lub Nie),
naliczyć wybrane typy lokali (Tak lub Nie), naliczyć część zaliczek.
Następnie klikamy w "Przelicz" i/lub "Zaksieguj".

naliczanie zaliczek parametry
Mamy również tabelkę ze "szczegółami zaliczek dla własciciela"." szczegóły zaliczek

Parametry właścicieli


Hurtowa edycja danych
parametry właścicieli
Klikamy w "Parametry właścicieli" po czym otwiera się okienko z zakładkami dotyczącymi "Właścicieli".
W zależności którą zakładkę klikniemy, w ostatnim polu pokażą nam się zmienne wynikające z klikniętej zakładki.
Możemy wtedy hurtem edytować dane "Włascicieli". Na koniec klikamy "Zapisz".

zmienne parametry właścicieli
Zakładka z "imieniem"

zmienne parametry właścicieli imię
Export Pdf - widok pdf przycisk generowanie narzędzia
Wygenerowany PDF
pdf bilans właścicieli
Export excel - widok
excel przycisk generowanie narzędzia
Wygenerowany excel
excel eksport właściciela
Sortowanie pozycji
W zakreślonych polach jest możliwość sortowania pozycji.
sortowanie pozycji na liście

Naliczanie odsetek

Po kliknieciu w głównym okienku "Właściciele" - przycisku "Nalicz odsetki" otwiera się okienko "Parametry podstawowe".
Aby zobaczyć szczególowe wyliczenia klikamy w "Szczegóły" przy konkretnym właścicielu. naliczanie odsetek dla właściciela osiedla
Wyświetlony i wyliczony szczegółwy odsetek.

naliczanie odsetek danego okresu
Aby naliczyć odsetki należy wybrać zakres dat od-do, z którego mają być naliczone odsetki.
Nastepnie wybieramy konto bankowe, które ma byc powiązane z naliczeniem odsetek.Kolejnym krokiem jest PRZELICZENIE.

szczegóły odsetek tabelka

Opisnie zakładek w panelu "Dane mieszkańca"


dane mieszkańca ogólne
Zakładka "Podsumowanie" przedstawia "Dane mieszkańca", które można edytować, po wybraniu przycisku "Edytuj".

Bilans miesięczny

dane mieszkańca kalendarz
Zakładka "Bilans miesięczny" służy do podglądu kwot w danym miesiącu, kóry możemy wpisać w pole "data do".

W fitrach możemy wygenerować: Pdf, Excel, Wyślij emaila.
dane mieszkańca zakładki w systemie

Bilans szczegółowy

dane mieszkańca bilans szczegółowy
W bilansie szczegółowym klikajac na "kosz" możemy usunąć już zaksięgowaną zaliczkę.

dane mieszkańca usuwanie

Lokale i zaliczki

W skład "Lokale i zaliczki", mamy okienka "Lista lokali", "Lista zaliczek", "Lista grup zaliczek".

lista lokali zaliczki
W liscie lokali możemy dodać kolejne pomieszczenie. Mamy do wyboru kilka opcji.
Po wybraniu klikamy "dodaj".
dodawanie pomieszczenia lokale wspólnoty

Klikajac "Wybierz" mamy możliwość przejścia z listy do podsumowania danego właściciela. wybierz lokal wspólnoty Przycisk "Kartoteka właściciela" odsyła nas do głównej zakładki z listy właścicieli.
Klikając na "Konfiguracja typów pomieszczeń", pojawia się okienko "Typy lokali"
Klikając na "Konfiguracja bloków", pojawia się okienko "Lista bloków".

konfiguracja typów mieszkań
W "Typy lokali" mamy możliwość "Edycję typu lokalua; zobaczenia "Szczegóły typu lokalu"; usunięcia poprzez "Usuwanie typu lokalu".
konfiguracja typu mieszkań usuwanie
W "Liście bloków" mamy możliwość "Edycja bloku"; "Szczeóły bloku"; "Usuwanie bloku"; przejście do kolejnych informujących plików.
konfiguracja bloków
Rozwinięcie edycji bloku. edycja bloków

Lista zaliczek

lista zaliczek
Edycja zaliczek.
edycja zaliczek

Nalicz zaliczki


naliczanie zaliczek W okienku "Parametry podstawowe naliczenia zaliczek" możemy wybierać rok, który nas interesuje
oraz mamy możliwość fitrowania (Tak lub Nie) czy system ma naliczyć np. wybrane zaliczki,
czy system ma wysłać powiadomienie emailem, czy ma naliczyć tylko wybrane typy lokali, czy naliczyć część zaliczki.
Klikamy przycisk "Przelicz" i "Zaksięguj"

raport naliczen z wybranego okresu

Nalicz odsetki


naliczanie odsetek dla właściciela
Zakładka "Nalicz odsetki dla właściciela" umożliwia naliczenie odsetek wybranych zaliczek i kont.
W tabeli klikamy przycisk "Szczegóły" i mamy dodatkowe okienko "Szczegółowy odsetek"
naliczanie odsetek w systemie szczegóły

Liczniki

W okienku "Liczniki" mamy wpisane wrtości liczników: wody (ciepłej, zimnej), prądu.
liczniki wosiedle
Możemy dodać kolejny licznik, poprzez klikniecie "Dodaj" i wpisaniu nazwy licznika.
dodawanie liczników
Możemy również edytować warości liczników.
edycja liczników

Raport miesięczny

W zakładce "Raport miesięczny" mamy podgląd miesięcznych zestawień w roku. raport miesięczny Klikając na przycisk "Excel" generujemy raport w excelu.

Naliczenia

W zakładce "Naliczenia" naliczenia danego mieszkańca osiedla
W miejscu zaznaczonym kółeczkiem mamy narzedzia do podglądu zaksiegowanych naliczeń.
edycja naliczeń danego mieszkańca osiedla

Przelewy


przelewy lista

Załączniki

załaczniki filtrowanie dodawanie

Sms

wysyałanie smsa do  mieszkańca osiedla

Email

wysyłanie emaila do mieszkańca osiedla

Nota odsetkowa

nota odsetkowa

Noty

noty Klikamy w przycisk "Dodaj" po czym uzupełniamy tabelkę. Pozycja "Widok" może być zgrupowany lub szczegółowy. dodawanie noty

Notatki

dodawanie notaki do konta właściciela