System do Zarządzania Osiedlem

POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Mieszkańcy

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;

Moduł mieszkańcy zezwala nam na wprowadzenie wszystkich informacji niezbędnych do utworzenia konta mieszkańca.Zakłada umożliwia nam :

  • Import plików
  • Przegląd/Edycje tabel z mieszkańcami
  • Przegląd raportów naliczeń za dany rok
  • Przegląd raportów z zaliczek oraz pobieranie ich w formacie PDF
  • Edytycje/Przegląd/Dodanie nowych sald mieszkańców
  • Edytycje/Przegląd/Dodanie nowych noty odsetkowych
  • Edytycje/Przegląd/Dodanie/Usuwanie nowych typów opłat

W głównej zakładce mieszkańcy klikamy "WYBIERZ" przy wybranym mieszkańcu, aby zobaczyć jego szczegółowe informacje.

Następnie przechodzimy do kartoteki mieszkańca, gdzie znajdują się zakładki oraz dane mieszkańca wraz z jego saldem w powiązaniu z kontami bankowymi.Wrazie potrzeby dane widoczne w zakładce można wydrukować przyciskiem PDF.

Klikając w "Przełącz mieszkańca" wyświetli się wyszukiwarka, w którą wpisujemy imię i nazwisko szukanego mieszkańca. Strzałki po obu stronach wyszukiwarki służą do wyświetlania innych mieszkańców. Operować nią możemy w każdej zakładce.

1.BILANS

Przedstawia szczegółowe zestawienie za dany okres.

2.UŻYTKOWANIE LOKALI

Dodatkowa zakładka do lokali pozwala na ustawienie od-kiedy, do kiedy nastapiła zamiana właścicieli. Pozwoli to nam na dokładne wyliczanie należności za użytkowanie i przypisywanie odpowiednich osób do konkretnych mieszkań w razie potrzeby.

3.LOKALE I KOSZTY

W tej zakładce widzimy wszystkie pomieszczenia wybranego mieszkańca oraz koszty jakie będzie ponosić co miesiąc z tytułu bycia właścicielem poniższych lokali.

Lokale i koszty  - służy do wyboru sposobu wydruku informacji o naliczeniach.

Pierwsza opcja w grupowaniu kosztów

GRUPOWANIE KOSZTÓW

Po wybraniu opcji widok jest następujący: 

 

Lokale i gruoa kosztów

 

Natomiast po wybraniu PODSUMOWANIA DLA KAŻDEGO LOKALU widok jest bardziej szczegółowy :

Lokale i koszty


 służy do pobrania danych na komputer w formacie PDF.

Nie wszystkie koszty będą widoczne w tej zakładce, powyższy widok jest ograniczony tylko do dodatnich kosztów. Zerowe koszty nie mają sensu, więc nie są tu wyświetlane. Jednak można przejrzeć szczegółowo wszystkie koszty przechodząc do właściwości pomieszczenia.

Dodawanie, edycja i usuwanie kosztów jest możliwe z zakładki właściwości pomieszczenia. Aby szybko do niej przejść należy kliknąć w nazwę lokalu wówczas przejdziemy do właściwości pomieszczenia, a stąd do jego kosztów i edycji.

4.NOTY OBCIĄŻENIOWE

W tej zakladce generowane są zestawienia noty obciążeniowej wybranego mieszkańca. Aby poprawnie wygenerować takie zestawienie należy wybrać okres od-do oraz konto bankowe, aby system przeliczył nam noty w danym okresie. Po przeliczeniu widoczne jest saldo początkowe oraz końcowe wraz z obciażeniami i wpływami wybranego rachunku. W tej zakładce można również skorzystać z opcji wydruku pliku dla mieszkańca za pomoca interesującego nas szablonu. W dolnej części modułu natomiast mamy zestawienie wszystkich wygenerowanych plików not obciążeniowych mieszkańca w celu ułatwienia szybkiego poodglądu i druku.

Dok,ksiegowe

5.RAPORT Z NALICZEŃ

W tym module możemy wygenerować raport ze wszystkich naliczeń za wybrany rok. Wystarczy, że wybierzemy rok i klikniemy przycisk "Generuj". Wtedy naszym oczom powinna ukazać się poniższa tabelka przedstawiająca szczegółowy raport z naliczeń poszczególnych typów naliczeń za każdy miesiąc.Widać też również sumę z naliczeń za miesiąc lub razem za dany typ naliczenia przez rok.

6.WYSOKOŚCI ZALICZEK

Zakładka umożliwia generowanie plików PDF z naliczeniami dla poszczególnych mieszkańców.

wysokosc zal

Widok pliku PDF z rozpisanymi skadnikami naliczeń dla właściciela

6.NALICZANIE ODSETEKAby naliczyć odsetki należy wybrać zakres dat od-do,z którego mają być naliczone odsetki.Nastepnie wybieramy konto bankowe, które ma byc powiązane z naliczeniem odsetek.Kolejnym krokiem jest PRZELICZENIE.

wysokosc zal

Po wyliczeniu należy wybrać konkretną zaliczkę, do której dopiszemy noty odsetkowe.

Aby wydrukować zestawienie naliczenia konkretnego mieszkańca należy przejść do zakładki NOTY ODSETKOWE, gdzie po kliknięciu PDF mamy możliwość wydruku naliczenia.

wysokosc zal

8.SZABLONYAby naliczyć odsetki należy wybrać zakres dat od-do,z którego mają być naliczone odsetki.Nastepnie wybieramy konto bankowe, które ma byc powiązane z naliczeniem odsetek.Kolejnym krokiem jest PRZELICZENIE.

wysokosc zal

Po wyliczeniu należy wybrać konkretną zaliczkę, do której dopiszemy noty odsetkowe.

Aby wydrukować zestawienie naliczenia konkretnego mieszkańca należy przejść do zakładki NOTY ODSETKOWE, gdzie po kliknięciu PDF mamy możliwość wydruku naliczenia.

wysokosc zal