POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Mieszkańcy

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;

1. STRONA STARTOWA - EWIDENCJE

zdjęcie przedstawiające ekran startowy

Na powyższym ekranie widzimy opcje umożliwiajace przejście do modułów "Właścicieli", "Pomieszczeń" oraz "Bloki".
Aby wejść do któregokolwiek z nich należy kliknąć link "Zobacz".

Dodatkowo będąc na dowolnej stronie systemu mamy na górze pasek pozwalający przejść do dowolnej innej części systemu.
W poniższej instrukcji opiszemy wszystkie moduły.

WŁAŚCICIELE

Aby dostać się do modułu "Właściciele" można wybrać go z rozwijanej listy lub kliknąc w link "Zobacz" tak jak to przedstawwia poniższe zdjęcie.

Moduł "Właściciele" prezentuje się w poniższy sposób:

Filtry

Za pomocą filtrów można ograniczyć ilość wyświetlanych wyników do zakresu spełniającego wprowadzone kryteria.
Dzięki filtrom można szybko wyszukać konkretnego właściciela lub ich grupę wpisując imię lub nazwisko.

1 - "Imie, nazwisko:" służy do wyszukiwania właściciela po imieniu albo nazwisku.
2 - "Indeks lokalu:" służy do wyszukiwania właścicieli posiadających wpisany w polu lokal.
3 - "Usunięci:" służy do wyszukiwania usuniętych właścicieli.
4 - "Data do:" służy.....
"Zaliczki" - generuje pdf "Właścicieli" wg kolejności zaznaczonej na liście.
"Zestawienie miesięczne" - generuje pdf "Właścicieli" wg kolejności zaznaczonej na liście

Narzędzia

Narzędzia służą do hurtowej edycji danych ...
1 - "Nalicz zaliczki" -
2 - "Nalicz odsetki" -
3 - "Parametry włascicieli" -
4 - "Pdf" -
5 - "Excel" -

Parametry właścicieli

Widoczne mamy zakładki:
Local Indeks, Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Adres korespondencyjny, Email, Telefon, Zdalny dostęp, Konto bankowe, Klucz do rozpoznawania płatności.
Możemy hurtowo edytować wybrną informacje na temat właścicieli.
Po edycji danych klikamy na "Zapisz".

Dodawanie nowego Właściciela


Po wybraniu opcji "EWIDENCJE" klikamy na pole "Właściciele", pokaże nam się lista obecnych właścicieli.
Po kliknięciu przycisku "Dodaj" wpisujemy w odpowiednie pola imię i nazwisko następnie klikamy "Dodaj".
Nowego właściciela można zobaczyć na pierwszej pozycji.

Edycja Właściciela


Na "Liście właścicieli" klikamy "Wybierz" Jana Kowalskiego, aby go edytować.


Klikamy "Edytuj" i wpisujemy dane.


Po wpisaniu danych klikamy na dole okienka w "Zapisz".


Pojawienie się zielonego paska jest potwierdzeniem zapisania danych.
W zakładce "Edycja Właściciela" przy wybranym mieszkańcu, pod przyciskiem "Pdf" możemy wygenerować (w pdf)
Bilanse - szczegółowe, miesieczne;
Windykacja - upomnienie, wezwanie;
Zaswiadczenia - wysokość zaliczek.


Parametry podstawowe naliczenia zaliczek i odsetek


W zaznaczonych miejsach, możemy wybrać okres rozliczeniowy, datę księgowania,
naliczyć wybrane zaliczki (Tak lub Nie), wysłać powiadomienie mailem (Tak lub Nie),
naliczyć wybrane typy lokali (Tak lub Nie), naliczyć część zaliczek.
Następnie klikamy w "Przelicz" i/lub "Zaksieguj".


Mamy również tabelkę ze "szczegółami zaliczek dla własciciela"."

Parametry właścicieli


Hurtowa edycja danych

Klikamy w "Parametry właścicieli" po czym otwiera się okienko z zakładkami dotyczącymi "Włascicieli".
W zależności którą zakładkę klikniemy, w ostatnim polu pokażą nam się zmienne wynikające z klikniętej zakładki.
Możemy wtedy hurtem edytować dane "Włascicieli". Na koniec klikamy "Zapisz".


Zakładka z "imieniem"


Export Pdf - widok

Export excel - widok


Sortowanie pozycji
W zakreślonych polach jest możliwość sortowania pozycji.

Naliczanie odsetek

Po kliknieciu w głównym okienku "Właściciele" - przycisku "Nalicz odsetki" otwiera się okienko "Parametry podstawowe".
Aby zobaczyć szczególowe wyliczenia klikamy w "Szczegóły" przy konkretnym właścicielu.
Wyświetlony i wyliczony szczegółwy odsetek.


Aby naliczyć odsetki należy wybrać zakres dat od-do, z którego mają być naliczone odsetki.
Nastepnie wybieramy konto bankowe, które ma byc powiązane z naliczeniem odsetek.Kolejnym krokiem jest PRZELICZENIE.


Opisnie zakładek w panelu "Dane mieszkańca"Zakładka "Podsumowanie" przedstawia "Dane mieszkańca", które można edytować, po wybraniu przycisku "Edytuj".

Bilans miesięczny


Zakładka "Bilans miesięczny" służy do podglądu kwot w danym miesiącu, kóry możemy wpisać w pole "data do".

W fitrach możemy wygenerować: Pdf, Excel, Wyślij emaila.

Bilans szczegółowy


W bilansie szczegółowym klikajac na kosz możemy usunąć już zaksięgowaną zaliczkę.


Lokale i zaliczki

W skład "Lokale i zaliczki", mamy okienka "Lista lokali", "Lista zaliczek", "Lista grup zaliczek".


W liscie lokali możemy dodać kolejne pomieszczenie. Mamy do wyboru kilka opcji.
Po wybraniu klikamy "dodaj".


Klikajac "Wybierz" mamy możliwość przejścia z listy do podsumowania danego właściciela. Przycisk "Kartoteka właściciela" odsyła nas do głównej zakładki z listy właścicieli.
Klikając na "Konfiguracja typów pomieszczeń", pojawia się okienko "Typy lokali"
Klikając na "Konfiguracja bloków", pojawia się okienko "Lista bloków".


W "Typy lokali" mamy możliwość "Edycję typu lokalua; zobaczenia "Szczegóły typu lokalu"; usunięcia poprzez "Usuwanie typu lokalu".

W "Liście bloków" mamy możliwość "Edycja bloku"; "Szczeóły bloku"; "Usuwanie bloku"; przejście do kolejnych informujących plików.

Rozwinięcie edycji bloku.

Lista zaliczek


Edycja zaliczek.

Nalicz zaliczki


W okienku "Parametry podstawowe naliczenia zaliczek" możemy wybierać rok, który nas interesuje
oraz mamy możliwość fitrowania (Tak lub Nie) czy system ma naliczyć np. wybrane zaliczki,
czy system ma wysłać powiadomienie emailem, czy ma naliczyć tylko wybrane typy lokali, czy naliczyć część zaliczki.
Klikamy przycisk "Przelicz" i "Zaksięguj"Nalicz odsetkiZakładka "Nalicz odsetki dla właściciela" umożliwia naliczenie odsetek wybranych zaliczek i kont.
W tabeli klikamy przycisk "Szczegóły" i mamy dodatkowe okienko "Szczegółowy odsetek"

Liczniki

W okienku "Liczniki" mamy wpisane wrtości liczników: wody (ciepłej, zimnej), prądu.

Możemy dodać kolejny licznik, poprzez klikniecie "Dodaj" i wpisaniu nazwy licznika.

Możemy również edytować warości liczników.

Raport miesięczny

W zakładce "Raport miesięczny" mamy podgląd miesięcznych zestawień w roku. Klikając na przycisk "Excel" generujemy raport w excelu.

Naliczenia

W zakładce "Naliczenia"
W miejscu zaznaczonym kółeczkiem mamy narzedzia do podglądu zaksiegowanych naliczeń.

Przelewy


Załączniki

Sms

Email

Nota odsetkowa

Noty

Klikamy w przycisk "Dodaj" po czym uzupełniamy tabelkę. Pozycja "Widok" może być zgrupowany lub szczegółowy.

Notatki