POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Właściciele

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Księgowość

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Kontrahenci

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Plan gospodarczy

Opis, wprowadzanie i edycja danych

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;

Plan Gospodarczy

1. Opis modułu

Nasz Plan Gospodarczy jest dedykowany zarządzaniu wspólnotami oraz osiedlami mieszkaniowymi. To wszechstronne narzędzie, które umożliwia zarządcy precyzyjne planowanie finansów i zarządzanie wydatkami.

Pusty plan gospodarczy
(Zdjecie 1.1) Pusty plan gospodarczy

Można tu analizować kluczowe parametry finansowe, takie jak przychody, koszty utrzymania, inwestycje i prognozowane zyski, aby wypracować optymalne rozwiązania. Moduł pozwala na określenie celów rozwoju społeczności oraz monitorowanie ich realizacji w czasie rzeczywistym.
Dzięki planowaniu wydatków, można przewidzieć różne scenariusze rozwoju i zrozumieć ich wpływ na stabilność i rozwój osiedli.
Ponadto, integracja z pozostałymi funkcjonalnościami aplikacji umożliwia płynne przechodzenie od etapu planowania do realizacji, co gwarantuje spójność działań.
Powyżej znajduje się zdjęcie(1.1) z pustym Planem Gospodarczym, gotowym do spersonalizowania i wykorzystania w procesie zarządzania wspólnotami i osiedlami mieszkaniowymi.


2. Wprowadzanie danych

2.1 Zaczynamy od zera

Sam plan gospodarczy wymaga aby wprowadzić do niego dane. Aby to zrobić należy kolejno wprowadzić zaliczkę, a następnie koszty z nią związane.

Na zdjęciu(2.1.1) widać ekran do dodawania zaliczki. Aby go wywołać należy kiknąć niebieski przycisk "Dodaj zaliczkę" widoczny na zdjęciu 1.1
Lista dostępnych opcji podlega pełnej edycji w module Konfiguracji(Konfiguracja -> Słowniki -> Zakładka "Typy zaliczek").

Dodanie nowej zaliczki
(Zdjecie 2.1.1) Dodawanie nowej zaliczki

Dodanie kilku zaliczek jest bardzo prostym i szybkim działaniem. Na tym etapie możemy zdecydować jakie koszty chcemy planować i obserwować. Poniższe zdjęcie(2.1.2) zawiera już dodanych kilka zaliczek. Jak widać pojawiły się odrazu wartości w niektórych kolumnach oraz nowe opcje w pierwszej kolumnie. Wartości pojawiły się ponieważ w systemie znajdują się dodane koszty dla zimnej i ciepłej wody z tego powodu system mógł odrazu pobrać i wyświetlić te dane. Jeżeli chcesz sprawdzić te koszty możesz to zrobić w module Finansów(Finanse -> Koszty). Na zdjęciu(2.1.2), po jego lewej stronie, w pierwszej kolumnie widać również nowe symbole i ostrzeżenia.

- służy do dodawania planowanych kosztów i przychodów na zaliczce.

- służy do usuwania zaliczki i wszystkich podpiętych pod nią planowanych kosztów i przychodów lub pojedyńczych planowanych kosztów/przychodów

- służy do edytowania planowanych kosztów i przychodów na zaliczce. Ikonka widoczna na zdjęciu(2.1.4).

Ostrzeżenie o dodaniu kosztu - informuje że system naliczył koszty ale nie zostały one jeszcze nigdzie przypisane. W takim przypadku należy dodać koszt za pomocą plusa.

Ostrzeżenie o dodaniu zaliczki - informuje że system wykrył dodaną zaliczkę w porównywanym okresie. W takim przypadku należy dodać zaliczkę dla której pojawił się taki komunikat. Komunikat widoczny na zdjęciu(2.2.1).

Dodane zaliczki w planie gospodarczym
(Zdjecie 2.1.2) Dodane zaliczki w planie gospodarczym

Kolejnym krokiem jest dodanie planowanych kosztów i przychodów dla każdej zaliczki. Robimy to za pomocą ikonki plusa (). Po kliknięciu pojawia się poniższe okienko które należy uzupełnić i dodać. Do każdej zaliczki można dodać kilka różnych kosztów które konfiguruje się w module Konfiguracji(Konfiguracja -> Słowniki -> Zakładka "Rodzaje kosztów").

Można tu wybrać dla jakiej zaliczki mają zostać dodane informacje. Domyślnie wybrana jest opcja przy której został kliknięty plus ale można to zmienić na dowolną inną która została dodana do planu gospodarczego. Dodaniu i edycji podlegają tylko wartości które są planowane na dany okres. Nie można edytować faktycznie poniesionych kosztów ani przychodów. Planowane koszty i przychody można zmienić w dowolnym momencie.

Dodane planowanego kosztu w planie gospodarczym
(Zdjecie 2.1.3) Dodanie planowanego kosztu i przychodu do zaliczki

Poniżej znajduje się zdjecie(2.1.4) planu gospodarczego z wypełnionymi planowanymi kosztami i przychodami. Można tu również zauważyć że nie ma już widocznych ostrzeżeń związanych z brakiem kosztu. Jednocześnie można zauważyć nową ikonkę która służy do edycji dodanych już planowanych kosztów i przychodów. Po jego kliknięciu pojawia się okienko(3.1.1) które jest bardzo podobne do okna(2.1.3) dodawania kosztów. Jedyna różnica to zablokowana edycja typu kosztu.

Wypełniony plan gospodarczy
(Zdjecie 2.1.4) Wypełniony plan gospodarczy

2.2 Uzupełniamy plan gospodarczy dla kolejnego okresu

Sytuacja jest odrobinę prostsza gdy możemy wypełnić plan gospodarczy na podstawie poprzedniego lub istniejącego już okresu. Wystarczy wybrać który okres chcemy wstępnie załadować za pomocą listy w "Porównywany okres"(Zaznaczone czwerwoną obwódką). Zaliczki i koszty zostaną podpowiedziane i będą widoczne na szaro oznacza to że nadal trzeba je samemu ręcznie dodać. Przykład tak wygenerowanego planu gospodarczego widać na zdjęciu(2.2.1) poniżej.

Pusty plan gospodarczy z podglądem danych innego okresu
(Zdjecie 2.2.1) Pusty plan gospodarczy z podglądem danych innego okresu

Od razu rzuca się w oczy że w pierwszej kolumnie są ostrzeżenia o dodaniu zaliczek i kosztów. Jest tak ponieważ w wybranym obecnie okresie nie zostały one jeszcze dodane do planu gospodarczego ale za do istnieją w porównywanym okresie. Wszystkie wiersze które są szare pochodzą z porównywanego okresu. Taki obraz ułatwia dodawanie zaliczek oraz podpiniania pod nie planowanych kosztów i przychodów ponieważ widzimy jakie koszty i przychody miały faktycznie miejsce w poprzednim lub innym okresie.

Dalej proces uzupełniania danych przebiega identycznie jak w poprzednim rozdziale 2.1.


3. Edycja i usuwanie

3.1 Zmieniamy plany...

Dodane wartości planowanych przychodów oraz kosztów można edytować w dowolnym momencie za pomocą ikony . Otwiera ona okno(3.1.1) które jest bardzo podobne do okna(2.1.3) dodawania planowanego kosztu lub przychodu. Po dokonaniu zmian klikamy przycisk aktualizuj które zamknie okno i po chwili dokona zmian w planie gospodarczym.

Edycja dodanego wcześniej planowanego kosztu lub przychodu
(Zdjecie 3.1.1) Edycja dodanego wcześniej planowanego kosztu lub przychodu.
3.1 Rezygnujemy z planów i zaliczek.

Oczywiście zawsze możemy usunąć planowany koszt lub przychód... a nawet całą zaliczkę. Usuwanie zawsze odbywa się za pomocą ikony . Po zatwierdzeniu operacji nie można jej cofnąć więc w razie potrzeby trzeba dodać od nowa.

Tak wygląda ekran usuwania zaliczki. Usunięcie jej oznacza również usunięcie wszystkich podpiętych planowanych kosztów i przychodów. Operację potwierdza się przyciskiem "Usuń".

Potwierdzenie usunięcia zaliczki
(Zdjecie 3.1.1) Potwierdzenie usunięcia zaliczki.

Prawie tak samo wygląda ekran usuwania pojedyńczego planowanego kosztu i przychodu. Usunięcie jest nieodwracalne tak samo tu jak i w przypadku zaliczek.

Potwierdzenie usunięcia planowanego kosztu i przychodu
(Zdjecie 3.1.1) Potwierdzenie usunięcia planowanego kosztu i przychodu.

4. Porównanie okresów

Porównywanie okresów może wydać się z początku skomplikowane ale tak naprawdę jest bardzo proste. Wszystko polega na zrozumieniu który okres jest porównywany do którego. W takiej sytuacji mogą wystąpić dwa przypadki, porównanie z samym sobą lub z innym okresem. Oba są przydatnymi narzędziami w zależności od potrzeb.

4.1 Porównanie z samym sobą
4.2 Porównanie z innym

5. Dostępne PDFy

5.1 Zawartość zwykłego PDF'a
5.2 Zawartość uproszczonego PDF'a