Start - podstawowe informacje jak zacząć pracę z programem do zarządzania osiedlami

Zaczynając pracę z programem wOsiedle.pl w pierwszej kolejności trzeba się zarejestrować. ( https://app.wosiedle.pl/Account/Register )


Dodawanie nowego osiedla

Kolejnym krokiem jest dodanie Wspólnoty Mieszkaniowej lub Osiedla.


Po dodaniu wspólnoty/osiedla, mamy panele z zakładkami.
Nastepnie dodajemy właścicieli, pomieszczenia, liczniki, zaliczki, konta bankowe.

Dodawanie Właściciela

Wybieramy EWIDENCJE -> Właściciele, następnie klikamy na Dodaj na Liscie właścicieli i uzupełniamy okienko.
Mamy dodanego właściciela, uzupełniamy jego kartotekę.

Dodawanie Pomieszczenia

Bardzo ważne, aby dodać pomieszczenie gdy mamy właściciela.
Wybieramy EWIDENCJE -> Pomieszczenia, następnie klikamy na Dodaj na Liście pomieszczeń.

Uzupełniamy okienko - Dodawanie pomieszczenia.
Pamietajmy, że do jednego właściciela możemy dodać kilka pomieszczeń.
Zmieniamy wtedy Nazwę pomieszczenia, i przypisujemy właściciela, który już ma przypisane pomieszczenie.

Dodawanie zaliczek

Wybieramy KONFIGURACJA -> Słowniki, następnie wybieramy zakładkę Zaliczki grupy i dodajemy zaliczki.
Wybieramy KONFIGURACJA -> Słowniki, następnie zakładka Typy zaliczek i dodajemy zaliczki.
Pamietajmy że, zaliczka sama siebie nie rozlicza, natomiast zaliczkę którą będziemy rozliczać - dodajemy rozliczenie do tej zaliczki.
Np. zaliczka "zimna woda", dodajemy też "rozliczenie - zimna woda". Zaznaczamy wtedy że rozliczenie zimnej wody - rozlicza zimną wodę.

Dodawanie zaliczek do pomieszczeń

Jeśli mamy dodane zaliczki i dodane pomieszczenia, to przypisujemy je do pomieszczeń.
Wybieramy NARZĘDZIA -> Zaliczki automatyczne, uzupełniamy Dane podstawowe zaliczki,
po uzupełnieniu klikamy na Pokaż pomieszczenia (nic się nie dzieje), następnie klikamy na Listę pomieszczeń.
Sprawdzamy czy prawidłowo przypisała się zaliczka, jeśli tak - klikamy na Zapisz.

Naliczanie zaliczek

Mamy przypisane zaliczki do pomieszczeń, teraz należy naliczyć zaliczki.
Wybieramy NARZĘDZIA -> Nalicz zaliczki, uzupełniamy Parametry podstawowe naliczenia zaliczek.
Po uzupełnieniu parametrów zaliczek, klikamy na Przelicz, sprawdzamy czy wszystko się zgadza, jeśli tak - klikamy na Zaksięguj.

Dodawanie lokali/pomieszczeń

Wybieramy KONFIGURACJA -> Słowniki, następnie zakładka Typy lokali i dodajemy lokale/pomieszczenia.

Dodawanie liczników

Wybieramy KONFIGURACJA -> Słowniki, następnie zakładka Typy liczników i dodajemy liczniki.

Dodawanie okresu rozliczeniowego

Wybieramy KONFIGURACJA -> Słowniki, następnie zakładka Okresy rozliczeniowe i dodajemy rok.

Dodawanie rodzajów kosztu

Wybieramy KONFIGURACJA -> Słowniki, następnie zakładka Rodzaje kosztów i dodajemy koszty.

Dodawanie typu faktury

Wybieramy KONFIGURACJA -> Słowniki, następnie zakładka Typ faktury i dodajemy typ faktury.