Zamknięcie i otwarcie roku

Aby zamknąć rok księgowy - w pierwszej kolejności trzeba dokonać rozliczeń:
- Rozliczenie typu zaliczek.
- Przeksięgowanie bilansu Właścicieli.
- Przeksięgowanie bilansu Kontrahentów.
- Przeksięgowanie salda konta bankowego.
- Przeniesienie wyniku finansowego zaliczek na kolejny okres rozliczeniowy.
- Konfiguracja -> Słowniki -> BO i BZ -> Dodaj


Rozliczenie typu zaliczek.
EWIDENCJA -> Rozliczenia -> Typ zaliczki -> Okres rozliczeniowy

Przeksięgowanie bilansu Właścicieli.
KONFIGURACJA -> Słowniki -> Okresy rozliczeniowe -> Zamykanie okresu rozliczeniowego dla właścicieli -> Edytuj

Przeksięgowanie bilansu Kontrahentów.
KONFIGURACJA -> Słowniki -> Okresy rozliczeniowe -> Zamykanie okresu rozliczeniowego dla kontrahentów -> Edytuj

Przeksięgowanie salda konta bankowego.
FINANSE -> Konta bankowe -> z Listy kont bankowych wybieramy zakładkę -> Przelewy -> dodajemy przelew BO.

Przeniesienie wyniku finansowego zaliczek na kolejny okres rozliczeniowy.
KONFIGURACJA -> Słowniki -> zakładka BO i BZ dla zaliczek.