Zamknięcie i otwarcie roku

Aby zamknąć rok księgowy - w pierwszej kolejności trzeba dokonać rozliczeń:

- Rozliczenie typu zaliczek.
- BZ i BO Właścicieli.
- BZ i BO Kontrahentów.
- Przeksięgowanie salda konta bankowego.
- Przeniesienie wyniku finansowego zaliczek na kolejny okres rozliczeniowy.
- Konfiguracja -> Słowniki -> BO i BZ -> Dodaj