System do Zarządzania Osiedlem

POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Mieszkańcy

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;

1.E-MAIL

Za pomocą tego modułu ustawiamy stopkę wiadomości e-mail, adres skrzynki, na którą ma być wysłana kopia wiadomości i adres nadawcy.
Po dokonaniu zmian wystarczy, że klikniemy "Zapisz". Zmiany zostaną zapisane, a przy wysłaniu nowych wiadomości będzie wyswietlana wprowadzona stopka.

 


email

Aby ustawić adres automatycznej kopii wiadomości, która ma być wysyłana na wybrany adres wchodzimy w zakładkę "Skrzynka kopii", wpisujemy adres e-mail na który ma być wysyłana kopia. Aby zapisać ustawienia klikamy "Zastosuj zmiany".


Ustawiania skrzynki z której bedą wysyłane wiadomości. Aby ustawić adres nadawcy wystarczy tylko wpisać adres e- mail z którego chcemy, aby mieszkańcy dostawali wiadomości. Tu ustawiamy, czy chcemy dołączyć załączniki do wiadomości kopii. Po wprowadzeniu zmian zapisujemy klikając przycisk "Zastosuj zmiany". 


2.FAKTURY WYSTAWIONE

W tym module możemy edytować dane, które będą wykorzystywane do wystawiania faktur. Należy wypełnić wszystkie okna poprawnie, aby wypełniona faktura była poprawna. Po wprowadzeniu zmian w każdym polu klikamy "Zapisz".


Poniżej widzimy przykładowo wypełniony formularz.
faktura wystawiona

3.INFORMACJE OGÓLNE

Tu widzimy dane naszej wspólnoty, gdzie możemy ustawić dowolną pieczątkę naszej wspólnoty. Pieczątka będzie wysyłana w e-mailach i widoczna na pismach, które drukujemy do mieszkańców wspólnoty. W każdej chwili możemy konfigurować dane pieczątki rozwijając zakładkę "Ustawienia wyglądu pieczątki". Po wprowadzeniu zmian, klikamy przycisk "zapisz". Zmiany zostaną zapisane, a dane zaktualizowane.


informacje ogólne

4.STREFA MIESZKAŃCA

Za pomocą tego modułu możemy włączyć funkcje:

  • pokazywania kontrahentów w strefie mieszkańca
  • pokazywania stanów kont bankowych
  • pokazywania zestawienia naliczeń w strefie mieszkańca
  • pokazywania zestawienia naliczeń powiązanych z kontami bankowymi w strefie mieszkańca

Dodatkowo możemy też wybrać mieszkańców, którzy będą mieli wgląd w dane takie jak: koszty osiedla, czy salda wszystkich mieszkańców.

Strefa mieszkanca

Dzieki tej opcji możemy włączać i wyłączać pokazywanie kontrahentów mieszkańcom

<>Strefa Stan kont bankowych

Dzięki tej opcji możesz włączyć i wyłączyć pokazywanie sald kont bankowych w sferze mieszkańca.

Dzięki tej opcji można włączyć i wyłączyć wyświetlanie zestawienia w strefie mieszkańca.

Dzięki tej opcji można włączyć i wyłączyć naliczenie powiązane z kontami bankowymi w strefie mieszkańca.

Udostępnianie plików

Dzięki tej opcji można włączać i wyłączać na widok publiczny poodgląd plików indywidualnych mieszkańca.

strefa ustawienia zarzadu

Dzięki tej opcji włączamy dostęp z uprawnieniami zarządu wybranym mieszkańcom.Udostępniamy w ten sposób prawie wszystkie inforamcje dostępne administratorowi.

5.SŁOWNIKI

Słownik Typy zaliczek definiuje nazwy naliczeń widoczne na zestawieniach opłat w profilu mieszkańca.


Typy zaliczek

 

Tutaj dodajemy wszystkie zaliczki, na które będziemy naliczać i rozliczać mieszkańców.

Aby dodać taki Typ naliczenia, wybieramy zielony krzyzyk- DODAJ NOWY WPIS.

Nowy typ zaliczki

TYP NALICZENIA- to typ z jakiego chcemy rozliczać daną wspólnote.

Każda wspólnota powinna mieć ich przynajmniej cztery.

ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE

FUNDUSZ REMONTOWY
WODA I ŚCIEKI
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

GRUPA- domyślna

KONTO KSIEGOWE- przyporządkowujemy konto, które będzie powiązane z dana zaliczką

JEŻELI TA ZALICZKA BĘDZIE STANOWIĆ ROZLICZENIE DLA INNEJ ZALICZKI WSKAŻ TĘ ZALICZKĘ- zaznaczamy jedynie w przypadku tworzenia zaliczki o nazwie ROZLICZENIA danej zaliczki, jeżlei naliczenia chcemy powiązać z rozliczeniem.

6.TYPY KOSZTÓW

Słownik Typy kosztów (typy faktur otrzymanych) definiuje grupy widoczne w module ksiegowości. Poniższy rysunek przedstawia Przykładowe zestawienie , zawierające poszczególne Typy kosztów (typy faktur otrzymanych).

Aby dodać nowy Typy kosztów (typy faktur otrzymanych) należy kliknąć przycisk Dodaj nowy wpis znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli.

Typy kosztów faktur otrzymanych

NAZWA- jest to nazwa kosztu

OPIS-  jest to opis wedle potzreb administartora

POZYCJA- jest to określenie miejsca na którym będzie widniał koszt na liście.

TYP NALICZENIA-czyli typ z którym powiążemy dodawany koszt


W wyświetlonym formularzu podajemy nazwę Typu kosztów, na której nowa grupa ma być wyświetlana w module ksiegowości i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz .

7.OKRESY KSIĘGOWE

Aby dodać nowy OKRES KSIEGOWY należy kliknąć przycisk Dodaj nowy wpis znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli.

Typy kosztów faktur otrzymanych
Należy pamietać, aby dodawać cały rok rozliczeniowy osiedla.Patrz powyżej.

8.KONFIGURACJA STRONY GŁÓWNEJ

W tej zakładce możemy zmienić wygląd strony głównej naszego osiedla według naszych upodobań.Możemy wprowadzić logo swojego osiedla albo umieścić swoje teksty na stronie głównej.

Ustawiamy osobno widoczność dla użytkowników zalogowanych i dla użytkowników nie zalogowanych.

konfiguracja strony głownej

STANDARDOWA :

Widok standardowej strony

STRONA Z ZESTAWIENIEM

Widok strony z zestawienim