"Automatyczne wczytywanie wyciągów bankowych"

Przelewy, czy bezpośrednie wpłaty można wprowadzać automatycznie. Wprowadzanie automatyczne odbywa się za pomocą elektronicznych wyciągów bankowych. Wspieramy coraz więcej formatów tych wyciągów. Aby wprowadzić wyciąg należy wybrać odpowiedni Bank oraz interesujący nas format wyciągu.

parametry plików banku