"Nieograniczona ilość stanowisk"

Program działa on-line, za pomocą przeglądarki internetowej i po zalogowaniu mamy dostęp do swoich danych. Nie ma ograniczenia, co do liczby stanowisk pracujących w tym samym czasie (możemy dodać nieograniczoną ilość administratorów, do obsługiwania osiedli), a wymagania sprzętowe sprowadzają się do tego, aby móc uruchomić przeglądarkę i mieć dostęp do Internetu.

nieograniczona ilość stanowisk