PYTANIA

1.JAK WPISAĆ BILANS OTWARCIA DLA MIESZKAŃCÓW.

Jesli jest to pojedyńczy przypadek wchodzimy w Mieszkańców WYBIERAMY interesującego nas mieszkańca, w zakładkach mamy NALICZENIA i tutaj dodajemy nowy wpis zatytułowany jako BILANS OTWARCIA . Na samym końcu tabelki natomiast widnieją dwa pola do zaznaczenia BILANS OTWARCIA i BILANS ZAMKNIĘCIA .Zaznaczamy jedno pole w zależności od potrzeby.

PONIŻEJ przykładowo wypełniona tabelka.

bilans otwarcia

Jeżeli natomiast mamy większą ilość mieszkańców, którym chcemy dodać BILANS OTWARCIA korzystamy z NARZĘDZI.

Przechodzimy do NALICZEŃ I ROZLICZEŃ i tam wybieramy DODAJ WPIS DO NALICZEŃ.

dodaj wpis do naliczen

TYP OPŁATY - to zaliczka o nazwie BILANS OTWARCIA.

Jeśli nie mamy takiej zaliczki należy przejść do KONFIGURACJI -----> SŁOWNIKI-----> TYP ZALICZKI ----> DODAJ NOWY WPIS.

Dodaj wpis

Pamiętamy o nie zaznaczaniu ,,Konta ksiegowego i opcji ,,Jeżeli ta zaliczka stanowi rozliczenie dla innej zaliczki....."

Następnie ustawiamy date według uznania i ,, DODAJEMY''.

2.WYMIANA LICZNIKA - BĄDŹ ZMIANA WŁAŚCICIELA

Aby prawidłowo ustawić naliczania liczników, należy wybrać moduł LICZNIKÓW

Wybieramy interesujacy nas licznik przyciskiem ,, WYBIERZ"

Następnie pokaże się nam lista punktów pomiarowych i tutaj dodajemy dwa nowe punkty pomiarowe.

Pierwszy o nazwie KOŃCOWY LICZNIK - z końcowym odczytem punktu pomiarowego o konkretnej wartości.

Drugi natomiast POCZĄTKOWY LICZNIK - z początkowym odczytem, który będzie zerowy .

Lista punktów

Odczyty punktów można dodac po wybraniu punktu przyciskiem ,, WYBIERZ''.

Odczyt punktów

 

Odczyt punktówPo uzupełnieniu poprawnie danych , liczniki będa odpowiednio naliczały zużycie.

3. CZY JEDEN WŁAŚCICIEL MOŻE MIEC KILKA MIESZKAŃ ?

TAK, każde pomieszczenie ma właściwość przypisywania właściciela z możliwością wielokrotnego wyboru.

4. CZY MOŻNA WYDRUKOWAĆ ZAŚWIADCZENIA O NALICZENIACH WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM NA RAZ.

TAK, należy skorzystać z zakładki MIESZKAŃCY ------> WYSOKOŚĆ NALICZENIA -----> w zakładce widnieje lista mieszkańców wraz ze wszystkimi naliczeniami. Po wybraniu odpowiednich mieszkańców nalezy wygenerować PDF a następnie wydrukować go w razie potrzeby.

WYSOKOŚC ZALICZKI

 

5. USTAWIENIA BILANSU OTWARCIA DLA ZALICZEK.

Aby ustawić bilans poczatkowy należy skorzystać z zakładki KSIĘGOWOŚĆ -----> USTAWIENIA BO i BZ DLA ZALICZEK.

Tutaj wybieramy konkretną zaliczkę i ustawiamy dla niej kwote na otwarcie.

ustawienia bo i bz

6.EDYCJA WYDRUKÓW

Aby zmienić dane na wszystkich wydrukach z WO należy skorzystac z zakładki KONFIGURACJE----> WYDRUKI

Edycja wydruków

Tutaj wprowadzamy dane w zależności od potrzeb i zapisujemy.

7.Informacje ogólne dla osiedla

Aby skonfigurować aktualna pieczątke nalezy wejść w KONFIGURACJE----INFORMACJE OGÓLNE .

Informacja ogólna

8.OGÓLNE POEDSUMOWANIE.

Aby mieć ogólne podsumowanie przepływów i wpływów z Twojego osiedla widoczne w jednym miejscu należy przejść do KONFIGURACJI -----> KONFIGURACJI STRONY GŁÓWNE.

Konfiguracja

 

I po wejściu na stronę główną pokaże się nam widok całego zestawienia.

PODSUMOWANIE

W tym miejscu mamy widoczne wszystkie dane naszego osiedla .

Istnieje możliwość generowania wyników w zależnośći od daty i możliwość wydruku.

9. JAK WPROWADZIĆ AUTOMATYCZNE PRZYPISYWANIE PRZELEWU DLA MIESZKAŃCA.

Po wprowadzeniu wyciągu w szczegółach kopiujemy numer konta bankowego płatnika i wprowadzamy go w Strefie MIESZKAŃCA, ewentualnie może byc to wymyslnony klucz przez nas, ktory mieszkaniec bedzie wpisywał w tytule przelewu.

przykładowy przelew

Aby go dodać należy ,, WYBRAĆ,, konkretnego mieszkańca i tam w EDYCJI wpisujemy w kluczu rozpoznawalności jego numer konta.

Po wpisaniu należy zapisac zmiany, a przy nastepnym wczytywanym wyciągu system przypisze płatności odpowiednim mieszkańcom.