MIESZKAŃCY

indeks


  • Indywidualne konto mieszkańca z możliwością poodglądu własnych zobowiązań i zasobów.  • Dodatkowo zarządca korzystając z serwisu może udostępniać mieszkańcom informacje w postaci plików dostępnych do pobrania.
  • Na internetowym koncie mieszkańcy mają dostęp wyłącznie do swoich zasobów, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.