ADMINISTRACJA

indeks

  • Szczegółowa kartoteka mieszkańca: saldo, naliczenia, dane kontaktowe,liczniki, głosowania ,e-maile, sms-y itp.  • Możliwości wysyłania grupowych i indywidualnych e-maili i smsów mieszkańcom.
  • Łatwe generowanie zestawień z kont księgowych i sald mieszkańców

  • Głosowania są przeprowadzane w sposób elektroniczny.


  • Ewidencja liczników mieszkańców w powiązaniu z ich naliczeniami.
  • Pomoc systemu podczas rozliczeń mediów osiedlowych.

  • Jedna baza danych dla administracji, księgowych i mieszkańców sprawia, że nie ma rozbieżności w danych.